Дeнсaулы&#1179 сa&#1179тaу министрлігіні&#1187 м&#1241лімeттeрінe с&#1199йeнсeк, eліміздe сo&#1187&#1171ы &#1199ш жылдa иттeрді&#1187 шaбуылынaн 177 мы&#1187нaн aсa aдaм зaрдaп шeккeн. Aл иттeр к&#1199ндeлікті 160-тaн aсa aдaм&#1171a шaбуыл жaсaйды eкeн. Б&#1201л тeк рeсми тіркeлгeн жa&#1171дaйлaр. Рaсындa итті&#1187 тістeп aлуыны&#1187 дeнсaулы&#1179&#1179a &#1179aупі зoр eкeнін, oны&#1187 тeк ж&#1201&#1179пaлы aурулaрды eмeс, м&#1199гeдeктіккe aлып кeлeтінін к&#1257бі білe бeрмeс. Aл &#1179&#1201тыр&#1171aн иттeрді&#1187 шaбуылы тіпті aдaм &#1257лімінe &#1241кeлуі м&#1199мкін. 

М&#1201ндaй жa&#1171дaйдa ит иeсі жaуaпкeршіліккe тaртылa мa? &#1178андай жа&#1171дайда ол &#1257тема&#1179ы т&#1257леуге міндеттеледі? Жалпы ит шабуылда&#1171анда не істеу керек? Итті&#1187 &#1179&#1201тырма ауруына шалды&#1179&#1179анын аны&#1179тау&#1171а бола ма? Tengrinews.kz тілшісі осы с&#1201ра&#1179тарды сарапшылар&#1171а &#1179ойып к&#1257рді.

Ит &#1199шін адам жауапты

За&#1187гер Нариман С&#1199лейменовті&#1187 айтуынша, &#1179андай жа&#1171дай болса да, иесі &#1257з иті &#1199шін жауап береді.

«Ит адам&#1171а шабуылдап, зардап келтірілсе, міндетті т&#1199рде жауапкершілікке тартылады. &#1178Р Азаматты&#1179 кодексіні&#1187 124-бабына с&#1241йкес, &#1199й жануарлары азаматты&#1179 &#1179&#1201&#1179ы&#1179ты&#1187 нысаны болып саналады. Я&#1171ни зат ретінде саналады. Сонды&#1179тан кез келген ит &#1179ожайыныны&#1187 меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы болады. Біра&#1179 &#1178аза&#1179станда &#1199й жануарларын меншіктейтін тіркеу ж&#1199йесі &#1241зірше жо&#1179. (…) Азаматты&#1179 кодекске с&#1241йкес, иесі заты &#1199шін толы&#1179тай жауап береді — оны&#1187 бас&#1179а біреуге тигізген залалы &#1199шін жауап береді», — деп т&#1199сіндірді за&#1187гер.

Питбультерьер. © pexels.com

Осы ретте маман келтірілген залал &#1179аншалы&#1179ты ауыр болса, жауапкершілкті&#1187 де соншалы&#1179ты арта т&#1199сетінін айтты.

«Кез келген ит немесе &#1199й жануары тигізген залал оны&#1187 ауырлы&#1179 де&#1187гейіне байланысты &#1257теледі. Б&#1201л дегеніміз жауапкершілік пен жаза залал де&#1187гейіне байланысты белгіленеді. Егер тек м&#1199лікке залал келсе немесе киім, с&#1257мкеге, сондай-а&#1179, денсаулы&#1179&#1179а аса ауыр емес (терісін тырнап алса) залал келтірілсе, ит иесі &#1179ылмысты&#1179 жауапкершілікке тартылмайды. Біра&#1179 ол адам денсаулы&#1171ына зиян тигендіктен немесе м&#1199лік б&#1199лінгендіктен азаматты&#1179-&#1179&#1201&#1179ы&#1179ты&#1179 жауапкершілікке тартылады. Оны азаматты&#1179 т&#1241ртіпте сот&#1179а ша&#1171ым т&#1199сіріп, жауапкершілікке тарту&#1171а болады. Сондай-а&#1179, зардап шеккен тарап моральды&#1179 шы&#1171ын талап ете алады», — дейді Нариман С&#1199лейменов.

Итті&#1187 &#1179ожайыны 2-5 жыл&#1171а бас бостанды&#1171ынан айырылуы м&#1199мкін

Сондай-а&#1179, за&#1187гер на&#1179ты &#1179ай жа&#1171дайларда &#1179ылмысты&#1179 жауапкершілік &#1179арастырылатынын т&#1199сіндіріп берді. Маманны&#1187 айтуынша, ит иесін &#1179ылмысты&#1179 жауапкершілікке тарту &#1199шін бірінші кезекте міндетті т&#1199рде полиция&#1171а арыз жазу керек.

«&#1198й жануары адам денсаулы&#1171ына орта немесе ауыр зиян келтірсе, м&#1201нда &#1178Р &#1178ылмысты&#1179 кодексіні&#1187 114-бабында («Денсаулы&#1179&#1179а абайсызда зиян келтiру») арнайы жаза &#1179арастырыл&#1171ан. Ал келтірілген зиянды медициналы&#1179 сараптаманы&#1187 н&#1241тижесі к&#1257рсетеді. Оны&#1187 барлы&#1171ы &#1179ылмысты&#1179 іс материалдарына &#1179осылады», — дейді Нариман С&#1199лейменов.

Б&#1201дан б&#1257лек, за&#1187гер жануарды&#1187 шабуылы адам &#1257ліміне &#1241келген жа&#1171дайда &#1178Р &#1178ылмысты&#1179 кодексіні&#1187 104-бабына («Абайсызда &#1179аза&#1171а &#1201шырату») с&#1241йкес, ит иесі бес жыл&#1171а дейін сотталуы м&#1199мкін.

© pexels.com

Ит &#1179&#1201тыратын маусым

Мал д&#1241рігері &#1178уанышов Берікті&#1187 айтуынша, к&#1257ктем мезгілінде иттерді&#1187 &#1179&#1201тырма ауруы &#1179атты ас&#1179ынады. Айтуынша, осы мезгілде иттер ашуша&#1187 болады.

«&#1178&#1201тырма ауруы к&#1257ктемде ас&#1179ынады. &#1240детте алыс аума&#1179тарда, адам т&#1201рмайтын жерлерде мекендейтін иттерді&#1187 &#1179&#1201тырманы ж&#1201&#1179тыру &#1179аупі к&#1257бірек. Кез келген жырт&#1179ыш жануар итке жа&#1179ында&#1171ан жа&#1171дайды&#1187 &#1257зінде, біраз уа&#1179ыттан со&#1187 ит міндетті т&#1199рде &#1179&#1201тырма ауруын ж&#1201&#1179тырады. Біра&#1179 б&#1201л сирек кездесетін жа&#1171дай. Дегенмен &#1199й иттері немесе &#1179а&#1187&#1171ыбас иттер шабуылдаса уа&#1179ыт &#1257ткізбей бірден жара&#1171а жасыл д&#1241ріні жа&#1171ып, жедел ж&#1241рдем &#1179ызметін ша&#1179ырып, &#1179&#1201тырма&#1171а &#1179арсы барлы&#1179 антибиотикті &#1179абылдау керек», — дейді мал д&#1241рігері.

Маманны&#1187 айтуынша, міндетті т&#1199рде мал д&#1241рігерін ша&#1179ырту керек. Ол б&#1201л жа&#1171дайды тіркеп, шабуылда&#1171ан итті 10 к&#1199н уа&#1179ыт ба&#1179ылайды екен.

«Итті міндетті т&#1199рде 10 к&#1199н ба&#1179ылау керек. Неге 10 к&#1199н десе&#1187із, ит расында да &#1179&#1201тырма ж&#1201&#1179тыр&#1171ан болса, ол 10 к&#1199н ішінде &#1257ліп &#1179алады. Сол кезде д&#1241рігер сараптама ж&#1199ргізу &#1199шін материалдар ала алады. На&#1179ты диагнозды аны&#1179тап, итті&#1187 &#1179&#1201тырманы&#1187 &#1179ай т&#1199ріне шалды&#1179&#1179анын аны&#1179тау &#1199шін зерттеуге итті&#1187 басын &#1179олданады. 3-4 к&#1199н ішінде сараптаманы&#1187 &#1179орытындысы шы&#1171ады да, мал д&#1241рігері арнайы аны&#1179тама береді», — дейді &#1178уанышов.

© vesti.ru

&#1178ай ит т&#1201&#1179ымы &#1179ауіптірек?

Сондай-а&#1179, д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, б&#1199гінде итті&#1187 &#1179&#1201тырма ж&#1201&#1179тыр&#1171ан-ж&#1201&#1179тырма&#1171анын &#1179ан ар&#1179ылы тек Германияда аны&#1179тау&#1171а болады. Ол кезде итте Тельца Негри вирусы пайда болады екен. Б&#1201дан б&#1257лек маман к&#1257бі &#1179&#1201тырманы уланумен шатастырып жататынын айтады. Айтуынша, &#1179&#1201тырма мен улануды&#1187 белгілері &#1201&#1179сас — к&#1257зі &#1179ызарып, сілекей а&#1171ады. Сонды&#1179тан д&#1241рігер &#1241рдайым абай болу&#1171а ке&#1187ес береді.

Кинологтарды&#1187 м&#1241ліметтеріне &#1179ара&#1171анда, адам &#1257міріне &#1179ауіпті иттерді&#1187 &#1179атарында америкалы&#1179 питбуль, бультерьер, сенбернар, маламут, питбультерьер, доберман, мастиф, т&#1201&#1179ымды иттер бар.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.