Б&#1199гіндe бaлaны с&#1199ндeткe oтыр&#1171ызуды&#1187 мeдицинaлы&#1179 &#1241дістeрі бoлa т&#1201рa к&#1257бі &#1241лі к&#1199нгe дeйін мoлдaны&#1187 к&#1257мeгінe ж&#1199гінeтіні рaс. Бірa&#1179 мaмaндaр oны&#1187 &#1179aуіпті eкeнін eскeртeді. Aйтулaрыншa, xирургиялы&#1179 oтa жaсaлaтынды&#1179тaн, міндeтті т&#1199рдe мaмaндaн&#1171aн д&#1241рігeр бoлуы кeрeк. Бaлaны мoлдaны&#1187 с&#1199ндeттeуі рaсындa да &#1179ауіпті ме? Оны&#1187 салдары &#1179андай болуы м&#1199мкін? Tengrinews.kz тілшісіні&#1187 б&#1201л с&#1201ра&#1171ына елордалы&#1179 уролог Ерн&#1201р Айнаев жауап берді.

Айнаев баланы тек уролог пен хирург мамандар с&#1199ндетке отыр&#1171ызуы керектігін айтады.

«С&#1199ндетке отыр&#1171ызу — ер баланы&#1187 з&#1241р шы&#1171ару м&#1199шесіні&#1187 &#1201шында&#1171ы хирургиялы&#1179 жолмен алып та­сталатын тері. Баланы молданы&#1187 с&#1199ндеттеуін д&#1241ст&#1199рлі &#1241діс деп айтып жатады. Онда молдалар &#1257ткір &#1201старамен кесіп тастайды да, &#1179анды тез то&#1179тату амалдарын жасай­ды. Ол стерильді болмауы да м&#1199мкін. Н&#1241тижесінде т&#1199рлі инфекциялы&#1179 аурулар пайда болады. Сонды&#1179тан с&#1199ндеттеуді медициналы&#1179 орталы&#1179та жасау керек. Себебі ол жерде арнайы ота жасайтын &#1179&#1201ралдар болады, барлы&#1171ы стерильді», — дейді д&#1241рігер.

Осы ретте уролог молданы&#1187 &#1199й жа&#1171дайында с&#1199ндеттеуіні&#1187 &#1179ауіптеріне то&#1179талды.

«Баланы медицинаны&#1187 к&#1257мегінсіз ж&#1241не &#1199й жа&#1171дайларында с&#1199ндетке отыр&#1171ызуды&#1187 бірінші &#1179аупі — инфекция. &#1178&#1201ралдар стерильді болма&#1171анды&#1179тан, онда инфекцияны&#1187 т&#1199сетіні с&#1257зсіз. &#1256те абай болу керек. Екінші кезекте с&#1199ндетке отыр&#1171ыз&#1171ан со&#1187 медицинада арнайы &#1179ан то&#1179татын аппаратты &#1179олданамыз. Ал &#1199й жа&#1171дайында, &#1241рине, ол &#1179ан то&#1179тамай, баланы&#1187 мазасы кетеді. &#1178ан тамырын тікпегеннен кейін оны&#1187 &#1201за&#1179 уа&#1179ыт &#1179анай беру &#1179аупі бар. Бала жылап &#1179имылдай бергеннен кейін &#1179исы&#1179 кесіліп, м&#1199шені&#1187 &#1179исаюына алып келуі м&#1199мкін, терісін к&#1257п немесе аз алып &#1179оюы м&#1199мкін. &#1198шінші &#1179аупі ретінде балада аллергия болуы м&#1199мкін, ал молдалар оны к&#1257біне аны&#1179тап жатпайды. Салдарынан ауырсынуды баспа&#1179шы болып д&#1241рі-д&#1241рмек береді. Ол бала&#1171а жа&#1179пай &#1179алатын жа&#1171дайлар к&#1257п. Я&#1171ни, ал&#1171аш&#1179ы к&#1257мек д&#1201рыс к&#1257рсетілмейді», — дейді д&#1241рігер.

Уролог молда&#1171а с&#1199ндетке отыр&#1171ыз&#1171ан ата-аналарды&#1187 келіп к&#1257мек с&#1201райтындарын айтады.

«Молдалар к&#1257біне ырымын жасап &#1179ана &#1179ояды. Сонды&#1179тан ма&#1171ан ата-аналар &#1201лын с&#1199ндетке отыр&#1171ызып бол&#1171ан со&#1187 жыныс м&#1199шесіні&#1187 ісініп кеткенін айтып ша&#1171ымданады. Осы ретте біз медицинада ауырсынуды басатын классикалы&#1179 &#1241дісті &#1179олданамыз. Ал с&#1199ндетке отыр&#1171ызу кезінде баланы&#1187 жыныс м&#1199шесін жансыздандырып, ар­найы аспаппен с&#1199ндетке отыр&#1171ызып, тамырларын тігіп тастаймыз. М&#1201ны еркін &#1241діс деп те атайды», — дейді  Ерн&#1201р Айнаев.

Д&#1241рігерлерді&#1187 айтуынша, с&#1199ндеттеуді&#1187 на&#1179ты белгіленген ба&#1171асы жо&#1179. Б&#1201л &#1179ызмет мемлекеттік ауруханаларда 10 мы&#1187 те&#1187ге т&#1257&#1187ірегінде. Біра&#1179 кейбір жеке клиникаларда бекітілген ба&#1171асы бар екен. Ол 5 000 — 30 000 те&#1187ге аралы&#1171ында болуы м&#1199мкін. &#1178аза&#1179станды&#1179 хабарландыру сайттарында да с&#1199ндеттеу &#1179ызметтері &#1201сыныл&#1171ан.  

О&#1179и отыры&#1187ыз:

С&#1199ндетке отыр&#1171ызу. Ба&#1171асы, емі ж&#1241не пайдасы

Баланы &#1179андай жа&#1171дайда с&#1199ндеттеуге болмайды?

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.